پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2)

پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2)

دانلود پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2)

مشخصات فایل

تعداد صفحات 11
حجم 35 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

    پرسشنامه 57 ماده ای STAXI-2 شامل سه بخش و 57 عبارت، است که بخش نخست، حالت خشم؛ بخش دوم، صفت خشم و بخش سوم، شیوه های بیان و کنترل خشم را می سنجد. هر یک از عبارات این پرسشنامه با استفاده از یک مقیاس لیکرت چهاربخشی، درجه بندی میشود؛ تکمیل پرسشنامه به حدود 12 تا 15 دقیقه وقت نیازمند است. مقیاس ها وخرده مقیاسهای این پرسشنامه به اختصار معرفی می شوند.

 

 

 

مقیاس حالت خشم: این مقیاس دارای پانزده عبارت است و شدت خشم و میزان تمایل فرد را به بیان کلامی یا جسمی خشم می سنجد (برای نمونه، همین الان احساس می کنم که عصبانی هستم). این مقیاس از سه خرده مقیاس که هر یک دارای پنج عبارت اند، تشکیل شده است: احساس خشم (برای نمونه، همین الان احساس می کنم که کلافه هستم)، تمایل به بیان کلامی خشم (رای نمونه، همین الان احساس می کنم که دوست دارم سر کسی فریاد بزنم) و تمایل به بیان جسمی خشم (برای نمونه، همین الان احساس می کنم که دوست دارم چیزی بشکنم).

 

 

مقیاس صفت خشم: این مقیا س دارای 10 عبارت است و تفاوت های فردی در گرایش (تمایل) به تجربه خشم را در طی زمان می سنجد (برای نمونه، اغلب احساس می کنم که سریع بدخلق می شوم). این مقیاس از دو خرده مقیاس که هر یک دارای چهار عبارتند، تشکیل شده است: خوی خشمناک ( برای نمونه، اغلب احساس می کنم که تندخو هستم) و واکنش خشمناک ( برای نمونه، اغلب احساس می کنم که وقتی جلوی دیگران از من انتقاد می شود، عصبانی می شوم). دو عبارت از عبارات مقیاس صفت خشم به هنگام محاسبه خرده مقیاس های آن، نمره گزاری نمی شوند.

 

 

 

مقیاس بیان خشم به طرف بیرون: این مقیاس دارای هشت عبارت است و فراوانی احساس خشمی را که به شکل کلامی یا رفتار پرخاشگرایانه جسمی به طرف سایر افراد یا اشیاء در محیط جهت می یابد می سنجد (برای نمونه، اغلب، وقتی عصبانی یا خشمگین هستم، عصبانیتم را بروز می دهم).

 

 

 

مقیاس بیان خشم به طرف درون: این مقیاس با هشت عبارت فراوانی احساس خشمی را که به تجربه در می آید اما بیان نمی شود (سرکوب می شود)، می سنجد (برای نمونه، اغلب وقتی عصبانی یا خشمگین هستم، مسائل را در دلم نگاه می دارم).

 

 

 

مقیاس کنترل خشم به طرف بیرون: این مقیاس، دارای هشت عبارت است و فراوانی مواردی را که شخص بیان خشم خود را به طرف بیرون کنترل می کند، می سنجد (برای نمونه، اغلب، وقتی عصبانی یا خشمگین هستم، با دیگران مدارا می کنم).

 

 

 

مقیاس کنترل خشم به طرف درون: این مقیاس با هشت عبارت، فراوانی مواردی را که فرد می کوشد تا خشم خود را با آرام شدن یا سرد شدن کنترل کند، اندازه گیری می کند (برای نمونه، اغلب وقتی عصبانی یا خشمگین هستم، سعی می کنم آرام شوم).

 

 

 

در این ابزار، شاخص بیان خشم نیز محاسبه می شود؛ این شاخص بر اساس پاسخ فرد به عبارات بیان خشم به طرف بیرون و درون و کنترل خشم به طرف بیرون و درون، استوار است. 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از download

خرید فایل word پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از download

دریافت فایل pdf پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از download

دانلود پروژه پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از download

خرید پروژه پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از download

دانلود فایل پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از download

دریافت نمونه سوال پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از download

دانلود پروژه پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از download

خرید پروژه پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از download

دانلود مقاله پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از download

دریافت مقاله پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از download

خرید فایل پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از download

دانلود تحقیق پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از download

خرید مقاله پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از download

دانلود فایل pdf پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از download

دانلود مقاله پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از www

خرید پروژه پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از www

دانلود فایل پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از www

دریافت فایل word پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از www

خرید نمونه سوال پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از www

دانلود فایل پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از www

دریافت فایل word پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از www

دانلود فایل word پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از www

خرید فایل پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از www

دانلود تحقیق پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از www

دریافت فایل pdf پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از www

دانلود پروژه پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از www

خرید کارآموزی پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از www

دانلود فایل pdf پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از www

دانلود کارآموزی پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از www

دانلود مقاله پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از pdf

دریافت پروژه پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از pdf

خرید فایل پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از pdf

دریافت کارآموزی پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از pdf

خرید تحقیق پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از pdf

دریافت تحقیق پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از pdf

خرید فایل پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از pdf

خرید فایل پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از pdf

دانلود نمونه سوال پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از pdf

دانلود فایل پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از pdf

دانلود کارآموزی پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از word

دریافت فایل پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از word

دانلود فایل پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از word

خرید نمونه سوال پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از word

دانلود تحقیق پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از word

دانلود تحقیق پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از word

خرید فایل word پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از word

دانلود پروژه پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از word

دریافت فایل پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از word

دانلود پروژه پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از word

دانلود پروژه پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از word

دانلود فایل پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از word

دریافت فایل پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از word

دانلود پروژه پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از word

دانلود کارآموزی پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از word

دریافت تحقیق پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از free

دانلود مقاله پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از free

دانلود فایل pdf پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از free

خرید تحقیق پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از free

دانلود پروژه پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از free

دریافت کارآموزی پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از free

دانلود فایل word پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از free

دریافت مقاله پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از free

دانلود فایل پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از free

دانلود فایل پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از free

دریافت فایل pdf پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از free

خرید کارآموزی پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از free

دانلود کارآموزی پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از free

دریافت فایل word پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از free

خرید تحقیق پرسشنامه بیان حالت صفت خشم اسپیلبرگر (STAXI-2) از free


مطالب تصادفی